کفشهای ورزشی فوق علاوه بر پیاده روی  با طراحی خاص مخصوص اسکیت بوده و داخل کفش دارای ویژگی ضد باکتری میباشد و کف کفش هنگام پیاده روی و ورزش ضربه ایجاد شده بین زمین و پا را به صورت نسبی خنثی میکند و تحت لیسنس شرکت امریکایی در ویتنام و چین تولید میشود /.