کفشهای ورزشی فوق با طراحی خاص مخصوص پیاده روی و داخل کفش دارای ویژگی ضد باکتری میباشد و کف کفش هنگام پیاده روی و ورزش ضربه ایجاد شده بین زمین و پا را به صورت نسبی خنثی میکند و تحت لیسنس شرکتهای  امریکایی و اروپایی در ویتنام و چین تولید میشود /.