کفشهای بوت کترپیلار تولید کمپانی کت میباشد که کاملا چرم بوده و کف کفش تولید کمپانی گودیر بسیار راحت و مقام میباشد